Shaqo Banaan

Jaamacadda Caalamiga Horseed, Kulliyadeeda Xanaanada Xoolaha waxa ay raadineysaa: Barre dhigi kara maadooyinka kala ah: Internal Medicine, Animal Virology Animal pathology Shuruudaha laga rabo baraha: 1.Baruhu Waa in uu ka haysta Cilmiga xanaanada Xoolaha shahaadada PHD ama Master2.Waa in uu leeyahay khibrad wax barid ugu […]